Astrologie a společnost

Categories:

Veřejnost, společnost – jak se umíme prezentovat na veřejnosti, nám odhalí nejvyšší bod horoskopu – Medium coli. Znamení, které protíná, je pro nás a naši prezentaci velmi významné. Medium coli je zároveň hrot 10.domu.
vládnoucí planeta  - Saturn
10. dům se tradičně váže ke znamení Kozoroha a ukazuje naše projevy na veřejnosti. Jsme spíše introvertní či naopak extravertní? K tomuto tématu se neodmyslitelně váže i naše zaměstnání – jak naši práci vnímá veřejnost. Co děláme a jak jsme vnímaní je velký rozdíl. I když děláme totéž, ostatní to mohou posuzovat jinak. Není bez zajímavosti, že právě Medium Coli charakterizuje naši matku; většinou jde o vlastnosti, které má na Ascendentu. Z toho plyne zvláštní astrologická poučka, že právě Matka (archetyp Matky) ovlivňuje, jak nás ostatní vnímají v dospělosti.
Znamení Kozoroha je poněkud strohé. Pořádek, disciplína, sebekázeň. Ale i útvar, formování hmoty. To jsou základní atributy tohoto znamení. Kozoroh hodně vydrží, má tendenci k přetěžování sebe sama ku prospěchu ostatních. Tvrdá práce mu nevadí, dokáže se zapřít. Rozený vůdce, který, díky své práci a vytrvalosti, má úspěchy. A pakliže máme právě Kozoroha v 10.domě, společnost nás takto vnímá. Důvěryhodného, vyspělého, následovatelného.
Planeta Saturn symbolizuje řeckého boha Krona, jedním z Titánů. Byl posledním synem Úrana a Gaie. Bývá symbolizován, jako stařec. Tam, kde v horoskopu máme planetu Saturn, můžeme najít naši povinnost k druhým, naši potřebu dokonalosti. Ale i tento archetyp je závislý na dalších aspektech, které naši potřebu dokonalosti mohou posílit či naopak oslabit. Tak třeba kvadratura Saturnu s Neptunem může způsobit rozostření našeho pohledu na své povinnosti a způsobit naší nezodpovědnost.
astrologický vládce veřejnosti společnosti  – Znamení Kozoroha
Co říci závěrem? Společnost se sestává z lidí, z jejich práce a jejich soudružnosti. Když převládá nespokojenost, společnost se začíná rozkládat. Vše je propojené a nespokojenost naše může napomoci k rozkladu větších společenských celků. Saturn dodává formu, Mars sílu – a Astrologie umožňuje zkušeným astrologům vhled do problému a určitou zodpovědnost daný problém lidem správně vyložit. Chce to Saturnskou formu, nikoliv Neptunské mlžení!