Dilema chytrých dětí

Jsou děti, které jsou mimořádně inteligentní. V minulosti jsme se mohli setkat s celou řadou geniálních dětí. Přesto nikde není řečeno, že je čeká růžová budoucnost, i když by si to rodiče samozřejmě přáli. Ale nadprůměrně inteligentní děti mohou mít i různá znevýhodnění a potřebují specifickou a individuální pedagogickou péči. Mohou to být děti, které například trpí:

  • Aspergerovým syndromem (patří mezi poruchy autistického spektra)
  • Hyperkinetickou poruchou
  • Poruchou pozornosti
  • Poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou
  • Specifickými poruchami učení (na jednu stranu je nadprůměrně inteligentní, na straně druhé může trpět dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií)
  • Specifickým poruchami chování (může se projevovat například arogantním chováním vůči učiteli, který není dostatečně inteligentní a podle názoru dítěte kompetentní)

Proplouvají jen do určité doby

Nezřídka tyto děti proplouvají až do vyšších ročníků základní školy s lehkostí, aniž by se do školy jakkoli připravovali. Zatímco ostatní děti věnují přípravě do školy pravidelnou péči, oni se vůbec neučí a pokud dostanou špatné známky, jsou to pětky z úkolů, které si neudělali.

Pak ale nastane zlom a z premiantů se někdy stávají čtyřkaři a propadlíci, protože i jejich inteligence je na stále větší objem učiva krátká a člověk (dítě), který si průběžně neosvojoval návyk učit se, může mít velký problém se najednou adaptovat na to, že už to nezvládá zdaleka tolik jako dřív.

Je nějaký způsob, kterým lze tuto situaci řešit? Jak již bylo řečeno, i
geniální děti potřebují podporu odborníků. Je pravda, že odborníků, kteří se specializují na vzdělávání mimořádně nadaných dětí v České republice, není mnoho, a tak lze doporučit požádat o individuální vzdělávací plán na pedagogicko-psychologické poradně.

Nicméně záleží hodně na přístupu samotných rodičů. Dítě je potřeba adekvátně studijně zaměstnávat a tím i předcházet velkému a zbytečnému prospěchovému propadu. Zároveň tyto děti obvykle nemají příliš v pořádku sebevědomí. Některé mají domýšlivosti na rozdávání (jsou si vědomi svého potenciálu) a některé jsou na sebe naopak příliš přísné a mají sebevědomí nízké. I v tomto ohledu je třeba vhodně působit.