Dítě jako modla

Categories:

Pro mnoho rodičů jedítě na prvním místě. Výchovu dětí si přitom někteří rodiče pletou s uspokojováním potřeb dítěte. Všimněte si někdy, jak se někteří rodiče chovají k učitelkám v mateřské nebo základní škole. Objektivní připomínka ze strany zkušeného pedagoga je velmi impertinentním způsobem ihned smetena ze stolu. Přitom, kde není jednota a spoluprácemezi pedagogem a rodičem, sotva lze očekávat úspěchy v učení i ve výchově. Toto je jen jeden z případů.
Je třeba, aby si rodiče a především matky uvědomili, že děti nepotřebují naprosté sebeobětování rodičů, ani rodiče s vysokými příjmy. Děti potřebují zdravou výchovu.
tříčlenná rodinka
Mnoho rodičů svou rodičovskou způsobilost měří svými příjmy a nikoli svou rodičovskou zralostí. Samozřejmě dítě potřebuje být uspokojivě zaopatřeno, ale nepotřebuje být přepečováváno. Naopak potřebuje akceptující lásku, vhodná pravidla a rituály a pozitivní vzory.
Další velkou chybou je, když rodiče kvůli děti naprosto zapomenou na svůj vlastní vztah a přestanou ho udržovat. Není nijak překvapivé, že pro samou lásku k dětem si rodiče přestanou rozumět a rozvod se stává nevyhnutelným, přitom by se tomu dalo předejít, kdyby si oba rodiče včas uvědomili některé věci.

Chyby v dobrém úmyslu

V životě děláme velké chyby. Nelze se tomu zkrátka a dobře vyhnout. Ve výchově dětí děláme ovšem ty nejzávažnější chyby v tom nejlepším úmyslu. To je na tom to smutné.
regály na knihovně
Zatímco mnoho let se učíme či studujeme, abychom byli schopni pracovat a uživit se,nikdo nás nenaučí, jakým způsobem máme vlastně vychovávat vlastní děti. Na knižním trhu sice nalezneme přemíru pedagogické a psychologické literatury, ale někteří odborníci si vzájemně odporují. Jak tedy být dobrým rodičem v současné době? Určitě je na místě především zdravý odstup. Žít pro rodinu je to nejkrásnější, ale přesto je velmi důležité, aby dítě nebylo vychováváno jako malá modla, které vnímá své za všech okolností přednostní postavení.