Jsou aktuální opatření na podporu ekonomiky dostatečná?

Categories:

Asi není třeba říkat, že současná pandemie zasáhla nás všechny. To platí nejen o běžných lidech. Silnou ránu dostala i naše ekonomika, a to hned z několika důvodů.

Tím hlavní je fakt, že vládní opatření značně omezila možnosti jak distribuce, tak i počet zaměstnanců. Ti totiž museli při sebemenších příznacích zůstat doma. Navíc je zde i fakt, že mnoho obchodů bylo zavřeno, s výjimkou prodeje přes internet. To také značně snížilo dosažené tržby, zejména menším podnikatelům.

vývoj ekonomické situace

Není tedy divu, že se to dotklo i naší ekonomiky jako celku. Následky vidíme především v míře inflace a s tím spojeného růstu cen. To se dotklo prakticky všeho zboží, avšak poněkud ironicky se nejvíce zvedly ceny plynu a elektřiny, tedy komodit, které byly touto neobvyklou situací zasaženy relativně nejméně.

Je však pochopitelné, že se vláda musí pokusit co nejdříve situaci pokud možno stabilizovat a znovu naši ekonomiku nastartovat. Proto také vydává nejrůznější nařízení, která tomu mají pomoci.

Avšak aktuální opatření na podporu ekonomiky jsou často především podnikateli označovány za nedostatečná. Problémy mají především malé rodinné firmy, které často mají jen jednu prodejnu a své zboží nenabízí přes internet.

příjmy a výdaje státní pokladny

Právě pro ně je určena možnost zažádat si o vládní příspěvek, který by jim měl pomoci snížení zisku vyrovnat. Až potud je samozřejmě vše v pořádku. Problém však je, že výše oné podpory rozhodně není tak veliká, jak by si tito podnikatelé představovali.

Bohužel je zde i druhá strana mince. Vláda totiž musí peníze na podporu někde vzít. A pokud se prodává podstatně méně, znamená to také, že do státní pokladny přijde méně peněz vybraných na daních, především DPH, ale i z příjmu. Neznamená to nic jiného, než že vláda musí vydat více peněz, ačkoliv má nižší příjem.

I to je jeden z důvodů, proč máme rekordní schodek státního rozpočtu. Přesto doufají, že se jim takto podaří naši ekonomickou situaci zlepšit. Jiná možnost totiž prakticky není.